Començo aquest article fent-te un spoiler: Constància i Separació, aquestes son les claus claus per a fer un Estalvi Eficaç. De totes maneres, et convido a endisar-te en el món de l’estalvi amb els meus dos articles: Estalvi Eficaç i un Estalvi Eficient.

La típica fórmula de l’estalvi:

En el món de les finances personals, l’estalvi eficaç es converteix en un pilar fonamental per a la seguretat financera a llarg termini. Però, com podem assegurar-nos que estem estalviant de manera efectiva? La resposta es troba en la constància i en la separació dels nostres comptes d’estalvi.

La típica fórmula de l’estalvi, “Ingressos – Despeses = Estalvi“, pot semblar simple a primera vista. No obstant això, la pràctica comuna d’estalviar en el mateix compte on rebem els ingressos pot ser menys eficaç del que creiem. La predisposició a gastar els diners quan els veiem al nostre compte és una trampa comuna que ens pot portar a acumular menys estalvi del previst. Es per això que si partim d’un compte amb 100€ i decidim fer un estalvi de 200€ al mes, en teoria en 6 mesos tindriem 1.300€. A la pràctica ens acaben surgint certs imprevistos (molts cops, ja previstos), que ens fa trontollar aquest estalvi.

Ahorro teorico y real

La solució?

Crear un “compte separat” específicament destinat a l’estalvi! Al separar els fons destinats a l’estalvi del compte corrent operatiu, reduïm la temptació de gastar aquests estalvis i facilitem el camí cap a un futur financer més segur. A més, amb la configuració d’una transferència automàtica a aquest compte d’estalvi cada cop que rebem la nòmina, fem de l’estalvi un procés constant i menys susceptible a les variacions del nostre “termòstat dels diners”.

Cuenta Corriente y Cuenta Ahorro

La gran fórmula de l’estalvi:

El pas cap a una mentalitat d’estalvi eficaç implica també un canvi fonamental en la manera com percebem i gestionem els nostres diners. D’aquesta manera, si treballem els estalvis de la nova manera farem un canvi en la nostra fórmula i passarà a ser “la gran fórmula de l’estalvi” quedant de la següent manera: “Ingressos – Estalvi = Despeses“.

Aquest canvi de paradigma ens anima a restar primer el que volem estalviar dels nostres ingressos, considerant l’estalvi no com una opció, sinó com una necessitat. El resultat d’aquesta equació ens indica la quantitat que realment ens podem permetre de gastar.

Aquest enfocament no només simplifica el procés d’estalvi, sinó que també ens ajuda a construir una base sòlida per al nostre futur financer, sense haver de renunciar a la qualitat de vida actual. L’estalvi eficaç, per tant, no es tracta de privar-se, sinó de gestionar els recursos de manera intel·ligent. En el proper article veurem com millorar aquesta gran fórmula de l’estalvi i passar-la a la fórmula magistral de l’estalvi, seguiu-me a les xarxes i al blog i no us ho perdeu.

Per a més informació…, ja saps que podeu demanar una videoconferència de 30’ amb mi i junts analitzarem la teva situació personal per a fer-te una proposta d’estalvi adequada per a tu.