[:ca]

Política de cookies

En aquesta web recopilem i utilitzem la informació segons indiquem en la nostra política de privacitat. Una de les formes en les quals recopilem informació és a través de l’ús de la tecnologia anomenada “cookies”. A octavigarcia.com, utilitzem cookies per a diverses coses.

Què és una cookie?

Una “cookie” és una petita quantitat de text que s’emmagatzema en el teu navegador (com Chrome de Google o Safari d’Apple) quan navegues per la majoria dels llocs web.

Què NO és una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístics, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb el navegador Chrome i prova de navegar per la mateixa web amb el navegador Firefox, veurà que la web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

 • Cookies d’anàlisis: Recullen informació sobre la mena de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google adsense, etc.

Quines cookies utilitza aquesta web?

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc web s’utilitzen les següents cookies que es detallen a continuació:

Cookies pròpies:

 • Personalització: Les cookies ens ajuden a recordar amb quines persones o llocs web has interactuat, perquè puguem mostrar-te contingut relacionat.
 • Preferències: Les cookies ens permet recordar els teus ajustos i preferències, com l’idioma preferit i la teva configuració de privacitat.
 • Seguretat: Utilitzem cookies per a evitar-te riscos de seguretat. Principalment per a detectar quan algú està intentant piratejar el teu compte de octavigarcia.com.

Cookies de tercers
Aquesta web utilitza serveis d’anàlisis, concretament, Google Analytics per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat d’aquest, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar a l’usuari. Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

Octavi Garcia Puig és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de blogs WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc. A tals efectes, els usos de tals cookies pels sistemes mai estan baix control o gestió del responsable de la web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar cookies noves. Aquestes cookies tampoc reporten al responsable d’aquesta web benefici cap. Automattic, Inc., utilitza a més altres cookies amb la finalitat d’ajudar a identificar i rastrejar als visitants dels llocs de WordPress, conèixer l’ús que fan del lloc web de Automattic, així com les seves preferències d’accés a aquest, tal com es recull en l’apartat “Cookies” de la seva política de privacitat.

Les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per octavigarcia.com per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts de octavigarcia.com en alguna xarxa social.

A continuació tens informació sobre les cookies de les xarxes socials que utilitza aquesta web en les seves pròpies polítiques de cookies:

Cookies de Facebook, veure més informació en la seva política de cookies
Cookies de Twitter, veure més informació en la seva política de cookies
Cookies d’Instagram, veure més informació en la seva política de cookies
Cookies de Linkedin, veure més informació en la seva política de cookies
Cookies de Pinterest, veure més informació en la seva política de cookies
Cookies de Youtube, veure més informació en la seva política de cookies

Utilitzem plataformes de serveis d’afiliació que usen cookies de navegador per a fer seguiment de les vendes que van tenir origen en aquesta web en els programes d’afiliats amb els quals aquesta web col·labora.

Es poden eliminar les cookies?

Sí, i no sols eliminar, també bloquejar, de manera general o particular per a un domini específic.
Per a eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allí podrà buscar les associades al domini en qüestió i conducta a la seva eliminació.

Configuració de cookies per a Google Chrome
Configuració de cookies per a Apple Safari
Configuració de cookies per a Internet Explorer
Configuració de cookies per a Mozilla Firefox

Més informació sobre les cookies

Pots consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu “Guia sobre l’ús de les cookies” i obtenir més informació sobre les cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/

Si desitja tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que li permetran triar aquelles cookies que desitja permetre.

Pot modificar el permís de cookies acceptades en el següent enllaci

Aquesta política de cookies ha estat actualitzada per última vegada el 09-12-2019.[:es]

Política de cookies

En esta web recopilamos y utilizamos la información según se indica en nuestra política de privacidad. Una de las formas en las que recopilamos información es a través del uso de la tecnología llamada “cookies”. A octavigarcia.com, utilizamos cookies para varias cosas.

¿Qué es una cookie?

Una “cookie” es una pequeña cantidad de texto que se almacena en tu navegador (como Chrome de Google o Safari de Apple) cuando navegas por la mayoría de los sitios web.

¿Qué NO es una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

¿Que información almacena una cookie?

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, estadísticos, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.

El servidor web no le asocia a usted como persona sino en su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con el navegador Chrome y prueba de navegar por la misma web con el navegador Firefox, verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona que en realidad está asociando la información en el navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?

 • Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuando está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuando navega un usuario anónimo y un registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
 • Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
 • Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?

Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como MailChimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google adsense, etc.

¿Qué cookies utiliza esta web?

Esta web utiliza cookies propias y de terceros. En este sitio web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a continuación:

Cookies propias:

 • Personalización: Las cookies nos ayudan a recordar con qué personas o sitios web has interactuado, para que podamos mostrarte contenido relacionado.
 • Preferencias: Las cookies nos permite recordar tus ajustes y preferencias, como el idioma preferido y tu configuración de privacidad.
 • Seguridad: Utilizamos cookies para evitarte riesgos de seguridad. Principalmente para detectar cuando alguien está intentando piratear tu cuenta de octavigarcia.com.

Cookies de terceros

Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad de este, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google.

Octavi Garcia Puig es usuario de la plataforma de suministro y alojamiento de blogs WordPress, propiedad de la empresa estadounidense Automattic, Inc. A tales efectos, los usos de tales cookies por los sistemas nunca están bajo control o gestión del responsable de la web, pueden cambiar su función en cualquier momento, y entrar cookies nuevas. Estas cookies tampoco reportan al responsable de esta web beneficio cabeza. Automattic, Inc., utiliza además otros cookies con el fin de ayudar a identificar y rastrear a los visitantes de los sitios de WordPress, conocer el uso que hacen del sitio web de Automattic, así como sus preferencias de acceso al mismo, tal como se recoge en el apartado “Cookies” de su política de privacidad.

Las cookies de redes sociales pueden almacenarse en su navegador mientras navega por octavigarcia.com por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir contenidos de octavigarcia.com en alguna red social.

A continuación tienes información sobre las cookies de las redes sociales que utiliza esta web en sus propias políticas de cookies:

Cookies de Facebook, ver más información en su política de cookies
Cookies de Twitter, ver más información en su política de cookies
Cookies d’Instagram, ver más información en su política de cookies
Cookies de Linkedin, ver más información en su política de cookies
Cookies de Pinterest, ver más información en su política de cookies
Cookies de Youtube, ver más información en su política de cookies

Utilizamos plataformas de servicios de afiliación que usan cookies de navegador para hacer seguimiento de las ventas que tuvieron origen en esta web en los programas de afiliados con los que esta web colabora.

Se pueden eliminar las cookies?

Sí, y no sólo eliminar, también bloquear, de manera general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web tiene que ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

Configuración de cookies para Google Chrome
Configuración de cookies para Apple Safari
Configuración de cookies para Internet Explorer
Configuración de cookies para Mozilla Firefox

Más información sobre las cookies

Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de Protección de Datos en su “Guía sobre el uso de las cookies” y obtener más información sobre las cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/

Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o complementos en su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le permitirán elegir aquellas cookies que desea permitir.

Puede modificar el permiso de cookies aceptadas en el siguiente enlace

Esta política de cookies ha sido actualizada por última vez el 09-12-2019.[:]