fbpx

Estalvi Familiar

2020-04-20T12:21:28+00:00

[:ca]Quan parlem de l’estalvi personal o familiar, a la gent li ve al cap… tenir diners en un compte corrent per si de cas en un futur s’han de menester.[:es]Cuando hablamos del ahorro personal o familiar, a la gente le viene a la cabeza ... tener dinero en una cuenta corriente por si acaso en un futuro se necesita.[:]

Gestió del Deute

2020-04-20T12:22:36+00:00

[:ca]Aquest taller s’ensenya les nocions bàsiques de l’endeutament, quins tipus de préstecs hi ha al mercat, com funcionen i a calcular mínimament una quota.[:es]Este taller enseña las nociones básicas del endeudamiento, qué tipos de préstamos hay en el mercado, cómo funcionan y calcular mínimamente una cuota.[:]

Finances Personals i Familiars Bàsiques per a empreses

2020-08-04T11:55:46+00:00

[:ca]El curs de finances personals i familiars, es realitza de forma molt amena i participativa, de fet està estructurat en forma de joc per anar aprenent conceptes amb exercicis en grups per treballar amb dades simulades. [:es]El curso de finanzas personales y familiares, se realiza de forma muy amena y participativa, de hecho está estructurado en forma de juego para ir aprendiendo conceptos con ejercicios en grupos para trabajar con datos simulados.[:]

Creant Consciència

2020-04-20T12:23:59+00:00

[:ca]La xerrada creant consciència s'estableix en el marc de difondre la cultura financera bàsica. No es pretén que el participant domini les finances familiars o individuals sinó entendre que "només sé que no sé res" i que així no puc anar enlloc.[:es]La charla creando conciencia establece en el marco de difundir la cultura financiera básica. No se pretende que el participante domine las finanzas familiares o individuales sino entender que "sólo sé que no sé nada" y que así no puedo ir a ninguna parte.[:]

Planificació de la Jubilació

2020-04-20T12:31:15+00:00

[:ca]No hi haurà unes pensions còmodes de jubilació per als que estem en aquests moments treballant. Si que hi haurà una pensió bàsica de subsistència per a viure però els que no hagin fet un estalvi o tinguin el pis en propietat, estaran abocats a malviure o a tenir alguna ajuda externa.[:es]No habrá unas pensiones cómodas de jubilación para los que estamos en estos momentos trabajando. Si que habrá una pensión básica de subsistencia para vivir pero los que no hayan hecho un ahorro o tengan el piso en propiedad, estarán abocados a malvivir o tener alguna ayuda externa.[:]

Endreçar les finances

2020-04-20T12:39:36+00:00

[:ca]Aquest taller, control de despeses, està destinat a persones que actualment no gestionen la seva economia personal o familiar. És un curs totalment pràctic i s’ha de portar el mòbil per a treballar amb una de les APP’s.[:es]Este taller, control de gastos, está destinado a personas que actualmente no gestionan su economía personal o familiar. Es un curso totalmente práctico y se llevará el móvil para trabajar con una de las APPs.[:]

Finances Personals i Familiars Bàsiques (intensiu)

2020-04-20T13:05:54+00:00

[:ca]El curs de finances personals i familiars, es realitza de forma molt amena i participativa, de fet està estructurat en forma de joc per anar aprenent conceptes amb exercicis en grups per treballar amb dades simulades. [:es]El curso de finanzas personales y familiares, se realiza de forma muy amena y participativa, de hecho está estructurado en forma de juego para ir aprendiendo conceptos con ejercicios en grupos para trabajar con datos simulados.[:]